אפליקציית מבחני התאוריה

האפליקציה מכילה כ-1,800 שאלות מתוך מאגר השאלות הרשמי של משרד התחבורה, השאלות מחולקות ל-4 נושאים מרכזיים, בדומה לחלוקה הקיימת בחומר הלימוד

האפליקציה מכילה מבחני תאוריה לרכב פרטי, אופנוע, משאית אוטובוס, טרקטור ומונית, כל מבחן תאוריה מורכב מ 30 שאלות לרשות הנבחן עומדים עד 40 דקות לענות
עליהם בסיום תוצג תוצאת המבחן.

* ניתן לבחור בנושא הבחינה: כל הנושאים, חוקי התנועה, תמרורים, הכרת הרכב ובטיחות.
* ניתן לבדוק את תוצאת המבחן במהלך המבחן
* ניתן להתחיל מבחן חדש מתוך מסך המבחן הנוכחי